Chính sách bảo mật

Bestwesternplushalongbayhotel cam kết rằng quyền riêng tư của người dùng đều được bảo mật và việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đều chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật. Trên trang web này, “Bestwesternplushalongbayhotel”, “thuộc chúng tôi” và “chúng tôi” có nghĩa là công ty Bestwesternplushalongbayhotel thu thập và sử dụng thông tin người dùng theo phương thức đã được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Bất kì sự liên quan nào đến “người dùng” hay “của người dùng” đều đề cập đến thông tin cá nhân của người dùng mà chúng tôi xử lý.1. Giới thiệuViệc sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng của chúng tôi sẽ chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật này.Bestwesternplushalongbayhotel là một trung tâm kiểm soát thông tin cá nhân, theo đó, nó thu thập và sử dụng thông tin người dùng. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân người dùng và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và thông tin người dùng sẽ chỉ được chia sẻ với những cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.Chính sách Bảo mật này bao gồm:
 • Thông tin cá nhân là gì
 • Phương pháp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân người dùng
 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
 • Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng
 • Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân người dùng
 • Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân người dùng
 • Thời gian chúng tôi quản lý thông tin cá nhân người dùng
 • Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin người dùng
 • Chuyển tiếp thông tin cá nhân người dùng qua nước ngoài
 • Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân
 • Hình thức khiếu nại và liên hệ với chúng tôi
Trường hợp có bất cứ thay đổi nào liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng, Chính sách Bảo mật này sẽ được cập nhật.2. Thông tin cá nhân là gìThông tin cá nhân là bất cứ thông tin phản ánh về người dùng. Điều này có thể bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ liên hệ, ngày tháng năm sinh, chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến nhu cầu hoặc hoàn cảnh người dùng, theo đó cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng.Một vài thông tin cá nhân được phân loại là dữ liệu “đặc biệt” theo luật bảo vệ dữ liệu. Điều này bao gồm các thông tin liên quan đến sức khỏe, chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc quan điểm chính trị và khuynh hướng tình dục. Thông tin này nhạy cảm hơn và cần nhiều biện pháp hơn cho chúng tôi để thu thập, lưu trữ và sử dụng loại thông tin cá nhân này. Cũng có những hạn chế bổ sung đối với các trường hợp chúng tôi được phép thu thập và sử dụng dữ liệu tội phạm hình sự.Mọi tham chiếu đến thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật này sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân, và các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt có liên quan khác.3. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập/Chúng tôi sẽ thu thập họ & tên và chi tiết liên lạc (VD: số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện) của người dùng bất cứ khi nào người dùng liên kết với chúng tôi.Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đến người dùng, hoặc đại diện người dùng trên phương diện pháp luật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin theo nhân dạng, theo đó sẽ có ít nhất một phương thức nhận dạng ảnh (chẳng hạn như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước) và mẫu giấy tờ chứng minh nơi cư trú của bạn (chẳng hạn như hóa đơn tiện ích gần đây).Chúng tôi cũng sẽ xác nhận trong trường hợp người dùng có người thân hay liên kết chặt chẽ nào đến Bestwesternplushalongbayhotel để xét đến các mối xung đột lợi ích tiềm tàng và cách giải quyết nếu bị nhận dạng theo khung pháp lý và quy định của chúng tôi.Mua, Bán, Thuê, Cho thuê Trường hợp bán hoặc cho thuê tài sản thông qua chúng tôi:
 • Chúng tôi sẽ thu thập số điện thoại liên hệ để liên lạc về việc sắp xếp các lượt xem và cập nhật bất cứ đơn đặt hàng nào đã nhận hoặc cho thuê tài sản.
 • Trường hợp người dùng không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin chi tiết về khả năng bán hoặc cho thuê tài sản như Giấy ủy quyền, Lệnh giám hộ hoặc Đơn xin cấp thị thực.
 • Chúng tôi sẽ thu thập chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để sắp xếp việc thanh toán chi phí cho thuê đến hạn.
Trường hợp cho thuê tải sản trên dạnh mục của chúng tôi:
 • Yêu cầu truy cập cụ thể để chúng tôi có thể tìm thấy loại tài sản phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng / tòa nhà hay tương đương của người dùng sẽ cho phép chúng tôi quản lí tài khoản đặt cọc cho thuê đã được phê duyệt và thiết lập thanh toán cho thuê.
 • Trường hợp thuê nhà theo chương trình “Quyền thuê nhà”, chúng tôi sẽ thu thập thông tin chi tiết về thẻ cư trú sinh trắc học, giấy tờ tình trạng di trú và/hoặc giấy khai sinh để tiến hành các hình thức kiểm tra theo yêu cầu của chúng tôi.
Trường hợp mua tài sản trên danh mục bán hàng của chúng tôi mà người dùng đã cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân có mối liên hệ đến bất kì yêu cầu truy cập đặc biệt nào liên quan đến người dùng để có thể tìm kiếm loại tài sản phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp loại tài sản người dùng cần và nếu cần thiết, việc thương lượng mua tài sản sẽ nhân danh người dùng.